Όχημα, HYUNDAI, General, GRAND SANTAFE (NC), 2019, G 3.3 GDI, Immobilizer (IMMO)

Immobilizer - Immobilizer (IMMO) - 0

Κωδικοί Βλαβών

P1693: Transponder untaught (virgin)

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός εκμαθημένου κλειδιού: 255

Κατάσταση ECU: -

ICU status: -

Κατάσταση κλειδιού: --

Βοηθήματα

Controls

Κωδικός χρήστη εκμάθηση/αλλαγή

Ουδέτερη Λειτουργία

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Learning of keys