Όχημα, HYUNDAI, General, GRAND SANTAFE (NC), 2019, G 3.3 GDI, Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (TPMS)

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών - Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (TPMS) - 0

Αναγνώριση

Όνομα οχήματος:

Aριθμός έκδοσης Hardware:

Αριθμός έκδοσης λογισμικού:

Αριθμός είδους:

Όνομα ανταλλακτικού: --

Αριθμός Πλαισίου Οχήματος:

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Ignition state: --

Τάση μπαταρίας (ADC): -- V

TREAD LED output status: --

TREAD LED forced on condition: --

TREAD LED forced off condition: --

Diagnostic LED output status: --

Diagnostic LED forced on condition: --

Diagnostic LED forced off condition: --

Left front LED output status: --

Left front LED forced on condition: --

Left front LED forced off condition: --

Right front LED output status: --

Right front LED forced on condition: --

Right front LED forced off condition: --

Left rear LED output status: --

Left rear LED forced on condition: --

Left rear LED forced off condition: --

Right rear LED output status: --

Right rear LED forced on condition: --

Right rear LED forced off condition: --

Tire pressure sensor 1 learned progress: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 έγινε εκμάθηση: --

Αισθητήρας 1 πίεσης ελαστικού θέση: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 ID: --

Tire pressure sensor 2 learned progress: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 2 έγινε εκμάθηση: --

Αισθητήρας 2 πίεσης ελαστικού θέση: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 2 ID: --

Tire pressure sensor 3 learned progress: --

Sensor 3 learned: --

Αισθητήρας 3 πίεσης ελαστικού θέση: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 3 ID: --

Tire pressure sensor 4 learned progress: --

Sensor 4 learned: --

Tire pressure sensor 4 - location: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 4 ID: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 πίεση: -- kPa

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 θερμοκρασία: -- °C

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 τύπος μετάδοσης: --

Sensor 1 battery level: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 2 πίεση: -- kPa

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 2 θερμοκρασία: -- °C

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 2 τύπος μετάδοσης: --

Sensor 2 battery level: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 3 πίεση: -- kPa

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 3 θερμοκρασία: -- °C

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 3 τύπος μετάδοσης: --

Sensor 3 battery level: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 4 πίεση: -- kPa

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 4 θερμοκρασία: -- °C

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 4 τύπος μετάδοσης: --

Sensor 4 battery level: --

Συνολικά συμβάντα ελαστικών: --

Τρέχον συμβάν ελαστικών: --

Συμβάντα ελαστικών

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Θέση ελαστικών: --

Κύκλος ανάφλεξης μέτρηση: --

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

TPMS tread telltale

TPMS diagnostic telltale

TPMS Location Lamp-Left Front

TPMS Location Lamp-Right Front

TPMS Location Lamp-Left Rear

TPMS Location Lamp-Right Rear

Έλεγχος όλων των ενδείξεων

Βοηθήματα

Controls

Εγγραφή αναγνωριστικών ID αισθητήρα τροχού

Επεξεργασία VIN

Διαμόρφωση

Controls

Vehicle Name Writing