Επαφές

Εταιρία:
Quantex GmbH
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Borriesstrasse 174
32257 Buende
Γερμανία

Τηλέφωνο:
+49 5223 180-62-54
Φαξ:
+49 5223 183 14 83
Διευθυντής:

Andrey Voronko

Internet:
VAT:
DE 815 321 985
Register:
HRB 12806