Όχημα, HYUNDAI, General, GRAND SANTAFE (NC), 2019, G 3.3 GDI, Cluster Module

Πίνακας Οργάνων - Cluster Module - 0

Αναγνώριση

EOL code :: FF FF

Can DB ver.:

Vehicle manufacturer spare part number:

Ημερομηνία κατασκευής: FF FF FF FF

Supplier ECU hardware version:

System ECU software number:

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Είσοδος καυσίμου: 127.5 L

Battery voltage on CLU: 20.40 V

Low washer switch: Εντός

Ανάφλεξη 1: Εντός

Δοκιμή ενεργοποιητών

Controls

Indicator ALL ON

Indicator ALL OFF

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων