Όχημα, HYUNDAI, General, GRAND SANTAFE (NC), 2019, G 3.3 GDI, Assist Door Module

Μονάδα ελέγχου θυρών - Assist Door Module - 0

Αναγνώριση

Can DB Ver. ::

Vehicle manufacturer spare part number:

Ημερομηνία κατασκευής: FF FF FF FF

Supplier ECU hardware version:

System ECU software number:

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Καθρέπτης συνοδηγού οριζόντια θέση: -- mV

Καθρέπτης συνοδηγού κάθετη θέση: -- mV

Battery voltage on ADM: -- V

Passenger front door window lifter auto down button: --

Assist side door unlock: --

Πλήκτρο κάτω ανύψωσης παράθυρου μπροστινής πόρτας συνοδηγού: --

Door lock switch on in P/WDW switch: --

Passenger front door window lifter auto up button: --

Door unlock switch on in P/WDW switch: --

Πλήκτρο πάνω ανύψωσης παράθυρου μπροστινής πόρτας συνοδηγού: --

Διακόπτης ανάφλεξης 1: --

Passenger mirror folder output: --

Passenger front door window lifter up output: --

Passenger mirror unfolding output: --

Passenger front door window lifter auto up output: --

Passenger mirror up output: --

Passenger front door window lifter down output: --

Passenger mirror down output: --

Passenger front door window lifter auto down output: --

Driver outside mirror horizontal IPS status: --

Passenger mirror left output: --

Puddle lamp Output(RH): --

Passenger mirror right output: --

Πλήκτρο κάτω ανύψωσης παράθυρου μπροστινής πόρτας συνοδηγού: --

Passenger mirror fold motor IPS status: --

Passenger door lock output: --

Driver outside mirror vertical IPS status: --

Assist side repeater output: --

Passenger door unlock output: --

Assist heater control output: --

Assist mood lamp output (Option): --

Διακόπτης ανοικτής πόρτας συνοδηγού: --

Passenger courtesy lamp output: --

Διακόπτης ανάφλεξης 2: --

Assist BSD indicator output: --

Rear assist window down output: --

Safety enable output: --

Rear assist window auto output: --

Rear assist window lock output: --

Rear assist window up output: --

Δοκιμή ενεργοποιητών

Controls

Operate Assist Side Window Auto Up

Operate Assist Side Window Auto Down

Operate Assist Side Window Up

Operate Assist Side Window Down

Move Assist Outside Mirror To The Highest Position

Move Assist Outside Mirror To The Lowest Position

Move Assist Outside Mirror To The Most Left Position

Move Assist Outside Mirror To The Most Right Position

Operate Assist Side Fold

Operate Assist Side Unfold

Βοηθητικό πλαϊνής λυχνίας λακκούβας

Βοηθητικό Κλείδωμα Πόρτας

Βοηθητικό Ξεκλείδωμα Πόρτας

Βοηθητικός πλευρικός επαναλήπτης

Interior Mood Lamp Output (Option)

Ένδειξη BSD

Βοηθητικό Λυχνίας πλαφονιέρας

Βοηθητικό Έλεγχος Θερμαντήρα

Rear Assist Side Window Auto Up

Rear Assist Window Auto Down

Rear Assist Window Up

Rear Assist Window Down