Όχημα, HYUNDAI, General, GRAND SANTAFE (NC), 2019, G 3.3 GDI, Around View Monitor System

Μονάδα ελέγχου αμαξώματος - Around View Monitor System - 0

Αναγνώριση

Vehicle manufacturer spare part number:

ECU manufacturing ::

Supplier ECU hardware version:

System ECU software number: --

Ημερομηνία προγραμματισμού:

Κωδικοί Βλαβών

C161600: Δίαυλος CAN κλειστός

B103000: No camera tolerance correction

B162C00: Camera power line short

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

ACC input voltage: 31.11 V

IGN input voltage: 31.11 V

Front camera status: -

Rear camera status: -

Left camera status: -

Right camera status: -

AVM switch status: Εντός

Camera power status: Εντός

AVM switch indicator: -

AVM display output: -

Δοκιμή ενεργοποιητών

Controls

Rear-AVM View

Front-AVM View

Rear-Left View

Front-Left View

Rear-Right View

Front-Right View

Rear-Wide View

Front-Wide View

Indicator Output 25%

Indicator Output 100%