Όχημα, HYUNDAI, General, GRAND SANTAFE (NC), 2019, G 3.3 GDI, Engine Control

G 3.3 GDI - Engine Control - 0

Αναγνώριση

Αναγνωριστικό Καλιμπράρισματος:

Αριθμός επαλήθευσης βαθμονόμησης (CVN): FF FF FF FF FF FF FF FF

Software version bootloader:

Προμηθευτής ECU αριθμός λογισμικού:

Αναγνωριστικό Καλιμπράρισματος:

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Τάση μπαταρίας: 17.365 V

Τάση ανάφλεξης: 17.37 V

Στροφές κινητήρα: 16384 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 2550 rpm

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 319.995 V

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 6553.5 kg/h

Αισθητήρας MAP: 319.995 V

Πίεση πολλαπλής εισαγωγής: 2560.0 hPa

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 5.000 V

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 100.0 %

Throttle position adaptation for idle: 100.0 %

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 319.995 V

Θερμοκρασία νερού: 143.2 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 5.000 V

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 143.2 °C

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης: 319.995 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 319.995 V

Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής: 143.2 °C

Θερμοκρασία λαδιού κινητήρα: 143.2 °C

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 1.130 V

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 2: 1.130 V

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 1.130 V

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 2: 1.130 V

Γραμμικός Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1 : 314.568 V

Γραμμικός Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 2 : 314.568 V

Tαχύτητα οχήματος: 318.8 km/h

Επιβάρυνση σχετικού αέρα: 1536.0 %

ISA λειτουργία ανοίγματος: 100.0 %

ISA κύκλος λειτουργίας κλείσιμο: 100.0 %

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 100.0 %

Πραγματικός κύκλος λειτουργίας από MTV (Κύκλος λειτουργίας εισόδου): 100.0 %

Ενσωμματωμένος αισθητήρας πίεσης A/C: Εντός

Variable camshaft pack: Εντός

MAP αισθητήρας ενσωματωμένος: Εντός

Immobilizer ενσωματωμένο: Εντός

MAF αισθητήρας ενσωματωμένος: Εντός

Δυναμό ενσωματωμένο PWM : Εντός

Ενσωμματωμένη EGR: Εντός

Liquid petroleum gas pack (LPI): Εντός

Fan PWM output built-in: Εντός

Leaded fuel pack: Εντός

WSS signal from ABS: Εντός

ESP ενσωματωμένο: Εντός

WSS signal from front right wheel speed sensor: Εντός

Cruise control built-in: Εντός

Vehicle speed from transmission: Εντός

Adapted cruise control built-in: Εντός

Διακόπτης A/C: Εντός

Variant coding: Αυτόματο Κιβώτιο

Θέση πεντάλ γκαζιού στο ρελαντί: Εντός

Αισθητήρας πίεσης δεξαμενής καυσίμου ενσωματωμένος: Εντός

Αισθητήρας στάθμης καυσίμου ενσωματωμένος: Εντός

A/C Εντός κατάσταση: Εντός

Βεντιλατέρ ψύξης 2: Εντός

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εντός

MEC set to 0: Εντός

A/C compressor ON by ECU: Εντός

Διακόπτης ανάφλεξης: Εντός

A/C διακόπτης μεσαίας πίεσης: Εντός

Condition for power fail: Εντός

Βεντιλατέρ ψύξης 1: Εντός

Αντλία καυσίμου: Εντός

Θέση κλειστής πεταλούδας: Εντός

Ρελέ ισχύος: Εντός

Throttle position: full load: Εντός

Synchronization successed: Εντός

Συνθήκες αποκοπής καυσίμου: Εντός

Anti-jerk function is active: Εντός

Condition start: Εντός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Εντός

Προστασία υπερθέρμανσης: Εντός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Εντός

Έλεγχος κρουστικής καύσης: Εντός

Έλεγχος κρουστικής καύσης προσαρμογή είναι ενεργή: Εντός

Εντοπίστηκε κρουστική καύση: Εντός

Λειτουργία κινητήρα ανιχνεύθηκε: Εντός

Έλεγχος εκκεντροφόρου: Εντός

Camshaft signal detection status: Εντός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έτοιμος για λειτουργία: Εντός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: Εντός

O2 sensor 2, bank 2 ready for operation: Εντός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 θερμαντής: Εντός

Θέρμανση καταλύτη: Εντός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έτοιμος για λειτουργία: Εντός

Exhaust temperature for component protection is exceeded: Εντός

O2 sensor 1, bank 2 ready for operation: Εντός

Κατάσταση οδήγησης: Εντός

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εντός

Idle RPM increasing for more purging: Εντός

Φάση εξαέρωσης κανίστρου: Εντός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Εντός

Κατάσταση ελεγκτή ρελαντί ενεργή: Εντός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 2 έλεγχος βρόχου: Εντός

Dash pot Active(Limitation of Negative Torque Gradient Active): Εντός

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 1: Εντός

Κατάσταση λειτουργίας κινητήρα - ρελαντί: Εντός

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εξαγωγής, πλευρά 1 : Εντός

Κατάσταση λειτουργίας κινητήρα - διακοπή κινητήρα: Εντός

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 2: Εντός

Κατάσταση λειτουργίας κινητήρα - μερικό φορτίο: Εντός

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εξαγωγής, πλευρά 2 : Εντός

Κατάσταση λειτουργίας κινητήρα - πλήρως φορτίο: Εντός

VIS 1 operation status: Εντός

Διακόπτης πεντάλ φρένου: Εντός

Κατάσταση λειτουργίας VIS 2: Εντός

Διακόπτης φώτων φρένων: Εντός

TEC learnt: Εντός

Power steering switch built-in: Εντός

Power steering pressure switch built-in: Εντός

Gas pressure input to enable engine running detection: Εντός

Boolean for MIL ON & fault code storage requested by LPI I/F box: Εντός

Boolean for MIL OFF & fault code storage requested by LPI I/F box: Εντός

Indicator for activating the injection after leak monitoring: Εντός

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 99.6 %

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού N1: 319.995 V

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού N2: 319.995 V

APS 1 normalized: 100.0 %

APS 2 normalized: 100.0 %

Water temperature model: 143.2 °C

Validity of EVAP canister load factor: -0.0 %

Relative fuel injection quantity of canister control: 3072.0 %

O2 sensor 1, bank 1 heater off duration: 2550 %

O2 sensor 1, bank 2 heater off duration: 2550 %

O2 sensor 2, bank 1 heater off duration: 2550 %

O2 sensor 2, bank 2 heater off duration: 2550 %

Επιθυμητή τιμή λάμδα πλευρά: 15.991

Lambda equivalence ratio: 15.991

Correction value of the upstream LSU voltage: -0.005 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 διόρθωση: 2.550 sec

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 2 διόρθωση: 2.550 sec

Idle CO adjustment: 200.0 %

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης: 255 kPa

Torque request from module: 2047.938 N·m

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: 127.990 A

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: 200.0 %

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 θερμαντής: 127.990 A

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 θερμαντής: 200.0 %

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 2 θερμαντής: 127.990 A

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 2 θερμαντής: 200.0 %

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 2 θερμαντής: 127.990 A

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 2 θερμαντής: 200.0 %

Έλεγχος ηλεκτρονικής πεταλούδας (ETC) μοτέρ κύκλος λειτουργίας και κατεύθυνση: 99.219 %

Αισθητήρας πίεσης δεξαμενής καυσίμου: -31.750 inAq

Στάθμη καυσίμου: 100.0 %

Πίεση A/C: 4095.875 kPa

Πίεση υποβοήθησης τιμονιού: 12169.200 kPa

Επιθυμητή θέση εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 1: 255.992 °

Τρέχουσα θέση εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 1: 255.992 °

Εκκεντροφόρος εισαγωγής πλευρά 2 επιθυμητή θέση: 255.992 °

Εκκεντροφόρος εισαγωγής πλευρά 2 τρέχουσα θέση: 255.992 °

Intake camshaft bank 1 position duty cycle: 100.000 %

Intake camshaft bank 2 position duty cycle: 100.000 %

Βεντιλατέρ ψύξης PWM: 100.0 %

Απόσταση με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 65535 km

Επιθυμητή θέση εκκεντροφόρου εξαγωγής πλευρά 1: 255.992 °

Τρέχουσα θέση εκκεντροφόρου, εξαγωγή, πλευρά 1: 255.992 °

Επιθυμητή θέση εκκεντροφόρου εξαγωγής πλευρά 2: 255.992 °

Εκκεντροφόρος εξαγωγής πλευρά 2 πραγματική θέση: 255.992 °

Exhaust camshaft bank 1 position duty cycle: 100.000 %

Exhaust camshaft bank 2 position duty cycle: 100.000 %

Ένταση Μπαταρίας (AMS): -0.062 A

Τάση μπαταρίας (AMS): 31.999 V

Θερμοκρασία μπαταρίας (AMS): -0.008 °C

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας (AMS): 100.0 %

VCM commend position: 100.0 %

VCM feedback position: 100.0 %

Χρόνος ψεκασμού κυλ.1: 500.0 ms

Χρόνος ψεκασμού κυλ.2: 500.0 ms

Χρόνος ψεκασμού κυλ.3: 500.0 ms

Χρόνος ψεκασμού κυλ.4: 500.0 ms

Χρόνος ψεκασμού κυλ.5: 500.0 ms

Χρόνος ψεκασμού κυλ.6: 500.0 ms

Χρόνος ψεκασμού κυλ.7: 500.0 ms

Χρόνος ψεκασμού κυλ.8: 500.0 ms

Γωνία ανάφλεξης κυλίνδρου 1: 191.2 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 2: 191.2 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 3: 191.2 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 4: 191.2 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 5: 191.2 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 6: 191.2 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 7: 191.2 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 8: 191.2 °

Πίεση υποβοήθησης τιμονιού: 127500 MPa

Βραχυπρόθεσμη ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 2.0

Βραχυπρόθεσμη ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 2: 2.0

Μακροπρόθεσμη ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: -0.0

Μακροπρόθεσμη ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 2: -0.0

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλ 5: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλ 6: 191.2 °

Προσαρμογή κρουστικής καύσης κυλ 1: 191.2 °

Προσαρμογή κρουστικής καύσης κυλ 2: 191.2 °

Προσαρμογή κρουστικής καύσης κυλ 3: 191.2 °

Προσαρμογή κρουστικής καύσης κυλ 4: 191.2 °

Προσαρμογή κρουστικής καύσης κυλ 5: 191.2 °

Προσαρμογή κρουστικής καύσης κυλ 6: 191.2 °

Σύμπλεξη ταχύτητας σε AT οχήματος: -

Θερμοκρασία καυσαερίων: 1225 °C

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας μέση γωνία: 480.0 °

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N1: 480.0 °

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N2: 480.0 °

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας σημείο ρύθμισης: 480.0 °

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N1: 319.99 V

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N2: 319.99 V

Normalized TPS 1: 319.99 V

Normalized TPS 2: 319.99 V

VCM commend position: 100.0 %

VCM feedback position: 100.0 %

VPS RAW position: 100.0 %

VPS scaled position: 100.0 %

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 1: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 2: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 3: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 4: 65535

Misfire impairing exhaust emission, cylinder 5: 65535

Misfire impairing exhaust emission, cylinder 6: 65535

Αφλογιστία (καταλύτη) κύλ 1: 65535

Αφλογιστία (καταλύτη) κύλ 2: 65535

Αφλογιστία (καταλύτη) κύλ 3: 65535

Αφλογιστία (καταλύτη) κύλ 4: 65535

Misfire for catalyst damage, cylinder 5: 65535

Misfire for catalyst damage, cylinder 6: 65535

Αφλογιστία (ρύπων): 65535

Αφλογιστία (καταλύτη): 65535

Current undefaulted absolute throttle position A: 100.0 %

Τρέχουσα αφλογιστία Κυλ.1: 255 Μέτρηση

Τρέχουσα αφλογιστία Κυλ.2: 255 Μέτρηση

Τρέχουσα αφλογιστία Κυλ.3: 255 Μέτρηση

Τρέχουσα αφλογιστία Κυλ.4: 255 Μέτρηση

Τρέχουσα αφλογιστία Κυλ.5: 255 Μέτρηση

Τρέχουσα αφλογιστία Κυλ.6: 255 Μέτρηση

Συνολικός αριθμός αφλογιστίας: 255 Μέτρηση

Total number of catalyst efficiency monitoring with error results: 255

Threshold value of catalyst defect: 1.0

Injection time correction factor for LPG: 2.0

Bank1 idle catalyst monitor O2 storage EWMA value: 1023.984 sec

Bank2 idle catalyst monitor O2 storage EWMA value: 1023.984 sec

Bank1 idle catalyst monitor O2 storage fail threshold: 1023.984 sec

Bank2 idle catalyst monitor O2 storage fail threshold: 1023.984 sec

Canister shut-off valve closed: Εκτός

GDI injection time - Inj.1: 500.0 ms

GDI injection time - Inj.2: 500.0 ms

GDI injection time - Inj.3: 500.0 ms

GDI injection time - Inj.4: 500.0 ms

GDI injection time - Inj.5: 500.0 ms

GDI injection time - Inj.6: 500.0 ms

High pressure sensor signal voltage: 1599.054 V

High pressure sensor signal: 32.0 MPa

Desired high pressure signal: 32.0 MPa

Spill valve pulse length: 257.0 ms

Δοκιμή ενεργοποιητών

Controls

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα διακοπής κάνιστρου (δοκιμή διαρροής)

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Συμπιεστής A/C ρελέ

Έλεγχος αντλίας καυσίμου

Διαγνωστικό Immobilizer

Εναλλαγή βαλβίδας διακοπής κάνιστρου

Ανεμιστήρας ψύξης υψηλές στροφές

Ανεμιστήρας ψύξης χαμηλή ταχύτητα

Κύριο ρελέ

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Intake oil control valve

Βαλβίδα ελέγχου λαδιού εξάτμισης

Ανεμιστήρας PWM

ETC Motor

O2 sensor 1, bank 1 heater test

O2 sensor 2, bank 1 heater test

TEC Learn

Σύστημα συντονιστή πολλαπλής εισαγωγής (ΙΜΤ), βαλβίδα

Intake manifold tuning (IMT) system, valve 2

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 1

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 2

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εξαγωγής, πλευρά 1

Ενεργοποιητής θέσης εκκεντροφόρου εξαγωγής, πλευρά 2

Τύπος VCM VIS 2

Μπεκ GDI-Κύλινδρος 1

Μπεκ GDI-Κύλινδρος 2

Μπεκ GDI-Κύλινδρος 3

Μπεκ GDI-Κύλινδρος 4

Μπεκ GDI-Κύλινδρος 5

Μπεκ GDI-Κύλινδρος 6

GDI high pressure offset

Μπεκ

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ρύθμισης παραμέτρων αυτόματου εντοπισμού

EVAP leak test

Επεξεργασία VIN

PCM Lock(MEC) Setting

ETC test (Option)