Όχημα, HYUNDAI, General, SONATA (YFA) USA, 2013, G 2.0 T-GDI, Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (TPMS)

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών - Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (TPMS) - 0

Αναγνώριση

Όνομα οχήματος:

System name:

Low-Line/High-Line hardware variant setting :: 00

Aριθμός έκδοσης Hardware:

Αριθμός έκδοσης λογισμικού:

Αριθμός είδους:

Όνομα ανταλλακτικού: --

Ημερομηνία κατασκευής: --

Manufacturer software version number :: --

Software version bootloader: --

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ονομαστικά δεδομένα

Ignition state: --

Τάση μπαταρίας (ADC): -- V

TREAD LED output status: --

Diagnostic LED output status: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 ID: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 2 ID: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 3 ID: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 4 ID: --

Tire pressure sensor 1 - pressure: -- kPa

Tire pressure sensor 1 - temperature: -- °C

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 τύπος μετάδοσης: --

Sensor 1 battery level: --

Tire pressure sensor 2 - pressure: -- kPa

Tire pressure sensor 2 - temperature: -- °C

Tire pressure sensor 5 transmission type: --

Sensor 2 battery level: --

Tire pressure sensor 3 - pressure: -- kPa

Tire pressure sensor 3 - temperature: -- °C

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 3 τύπος μετάδοσης: --

Sensor 3 battery level: --

Tire pressure sensor 4 - pressure: -- kPa

Tire pressure sensor 4 - temperature: -- °C

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 4 τύπος μετάδοσης: --

Sensor 4 battery level: --

Συνολικά συμβάντα ελαστικών: --

Τρέχον συμβάν ελαστικών: --

Συμβάντα ελαστικών

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: --

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: --

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: --

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

WE αισθητήρας ID: --

WE πίεση: -- kPa

WE θερμοκρασία: -- °C

WE πληροφορία: --

WE κατάσταση: --

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

TPMS tread telltale

TPMS diagnostic telltale

Βοηθήματα

Controls

Εγγραφή αναγνωριστικών ID αισθητήρα τροχού

Επεξεργασία VIN

Διαμόρφωση

Controls

Vehicle Name Writing