Όχημα, HYUNDAI, General, SONATA (YFA) USA, 2013, G 2.0 T-GDI, Power distribution module (PDM)

Αντικλεπτική μονάδα - Power distribution module (PDM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους:

Date :: FF FF FF

Αριθμός έκδοσης λογισμικού: FF

Aριθμός έκδοσης Hardware: FF

Κωδικοί Βλαβών

B1602: Σφάλμα επικοινωνίας CAN-bus

B1603: Δίαυλος CAN κλειστός

B1987: Sub MCU failed

B1991: IMMO TX short to ground

B1602: Σφάλμα επικοινωνίας CAN-bus

B1603: Δίαυλος CAN κλειστός

B1987: Sub MCU failed

B1991: IMMO TX short to ground

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Φορτίο τάσης μπαταρίας: 20.40 V

ABS speed sensor(main): 255 km/h

ABS speed sensor(SUB): 255 km/h

IGN1 input: Εντός

ACC: Εντός

FOB-in switch: Εντός

Start/stop button: Εντός

IGN2 input: Εντός

SSB illumination: Εντός

FOB holder illumination: Εντός

SSB LED Blue/Green: Εντός

SSB LED amber: Εντός

Starter relay output: Εντός

Ρελέ ανάφλεξης 2 έξοδος: Εντός

Ρελέ ανάφλεξης 1 έξοδος: Εντός

Ρελέ ACC έξοδος: Εντός

CPU battery voltage: 20.40 V

Start relay short circuit to battery: NG

IGN 2 relay input short circuit to battery: NG

IGN 1 relay input short circuit to battery: NG

ACC relay short circuit to battery: NG

IGN 2 relay open: NG

IGN 1 relay open: NG

ACC relay open: NG

Start output short circuit to battery: NG

IGN 2 output short circuit to battery: NG

IGN 1 output short circuit to battery: NG

ACC output short circuit to battery: NG

Start output circuit short to ground: NG

Ignition 2 output circuit short to ground: NG

Ignition 1 output circuit short to ground: NG

ACC output circuit short to ground: NG

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

SSB LED Amber

SSB LED Blue/Green

Φωτισμός υποδοχής ασύρματου μπρελόκ

SSB illumination

Ρελέ ACC

IGN1 Relay

IGN2 Relay

Start Relay