Όχημα, HYUNDAI, General, SONATA (YFA) USA, 2013, G 2.0 T-GDI, G 2.0 T-GDI - Engine Control (ENGINE)

G 2.0 T-GDI - Engine Control (ENGINE) - 0

Αναγνώριση

Software version bootloader:

Αριθμός έκδοσης λογισμικού:

Sub system calibration number:

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Τάση μπαταρίας: 17.37 V

Τάση ανάφλεξης: 17.37 V

Στροφές κινητήρα: 16383.8 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: -- rpm

Αισθητήρας MAP: -- V

Πίεση πολλαπλής εισαγωγής: -- hPa

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: -- V

Θερμοκρασία νερού: -- °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -- °C

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης: -- V

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: -- V

Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής: -- °C

Θερμοκρασία λαδιού κινητήρα: -- °C

Αισθητήρας πίεσης δεξαμενής καυσίμου: -- hPa

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 1.13 V

Γραμμικός Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1 : 314.57 V

Tαχύτητα οχήματος: 318.8 km/h

Επιβάρυνση σχετικού αέρα: 1536.0 %

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 100.0 %

Immobilizer ενσωματωμένο: Ναι

Διακόπτης ανάφλεξης: Εντός

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εντός

Αντλία καυσίμου: Εντός

Ρελέ ισχύος: Εντός

Θέση κλειστής πεταλούδας: Εντός

Διακόπτης πεντάλ συμπλέκτη: Εντός

Διακόπτης φώτων φρένων: Εντός

Διακόπτης ελέγχων φρένων: Εντός

Θέρμανση καταλύτη: Εντός

Αισθητήρας λ έλεγχος βρόχου: Εντός

Εντολή A/C: Εντός

A/C Εντός κατάσταση: Εντός

A/C compressor ON by ECU: Εντός

Διακοπή καυσίμου: --

Throttle position: full load: --

Λειτουργία κινητήρα ανιχνεύθηκε: --

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εξαέρωσης EVAP προσαρμογή: --

Canister close Valve(Option): --

Συγχρονισμός εκκεντροφόρου και στροφαλοφόρου : --

Ενεργοποίηση βαλβίδας παράκαμψης TCI: --

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης χαμηλών στροφών: --

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης υψηλών στροφών: --

Βασική ένδειξη Αυτόματου Πιλότου: --

Ένδειξη ρύθμισης Αυτόματου Πιλότου: --

Αυτόματος πιλότος ενεργός: --

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έτοιμος για λειτουργία: --

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έτοιμος για λειτουργία: --

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έτοιμος για λειτουργία: --

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έτοιμος για λειτουργία: --

Ισοστάθμιση καυσίμου αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 : --

Overheat protection bank 1: --

CVVT controller active - Intake: --

Exhaust camshaft control: --

Knocking detected sensor 1 bank 1: --

Fuel pressure control active: Εντός

Condition for current reduced FPR control: Εντός

Limphome operation (fuel low pressure control): Εντός

AMS αιτία διακοπής - διακόπτης μέγιστο ανεμιστήρα (AMS): Εντός

AMS αιτία διακοπής - προβολέας (AMS): Εντός

AMS αιτία διακοπής - υαλοκαθαριστήρας (AMS): Εντός

Ένταση Μπαταρίας (AMS): -- A

Τάση μπαταρίας (AMS): -- V

Θερμοκρασία μπαταρίας (AMS): -- °C

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας (AMS): -- %

Κατάσταση υγείας μπαταρίας (AMS): -- %

Desired Alternator Voltage Duty Cycle(AMS): -- %

Duty Cycle from Alternator PWM Signal(AMS): -- %

Ονομαστική χωρητικότητα (AMS): -- Ah

Reference timer started at ignition on: -- sec

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: -- °C

Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής κατά την εκκίνηση κινητήρα: -- °C

Ignition Output Value - Cyl1: 96.0 °

Ignition Output Value - Cyl2: 96.0 °

Ignition Output Value - Cyl3: 96.0 °

Ignition Output Value - Cyl4: 96.0 °

Κατάσταση λειτουργίας κινητήρα: --

Torque converter turbine speed: -- rpm

Υπολογιζόμενη θερμοκρασία λαδιού: -- °C

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης: -- hPa

Βεντιλατέρ ψύξης PWM: -- %

Αισθητήρας πίεσης A/C: -- V

Πίεση A/C: -- psi

Filtered electrical load PWM signal from alternator: -- %

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: -- Ohm

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: -- Ohm

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: -- Ohm

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: -- Ohm

Required lambda: --

Actual lambda value: --

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 διόρθωση: -- %

O2 sensor 1, bank 1 heater off duration: -- %

O2 sensor 2, bank 1 heater off duration: -- %

Adaptation in idle speed bank 1: -0.0 %

Adaptation in part load bank 1: -0.0 %

Knock Control Adaptation Value Cylinder#1: 0.0 °

Knock Control Adaptation Value Cylinder#2: 0.0 °

Knock Control Adaptation Value Cylinder#3: 0.0 °

Knock Control Adaptation Value Cylinder#4: 0.0 °

Απόσταση με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: -- km

Απόσταση από την διαγραφή κωδικών: -- km

Total Counter of Emission Relevant Misfiring of Cylinder#1: 65535

Total Counter of Emission Relevant Misfiring of Cylinder#2: 65535

Total Counter of Emission Relevant Misfiring of Cylinder#3: 65535

Total Counter of Emission Relevant Misfiring of Cylinder#4: 65535

Total Counter of Catalyst Damaging Misfiring of Cylinder#1: 65535

Total Counter of Catalyst Damaging Misfiring of Cylinder#2: 65535

Total Counter of Catalyst Damaging Misfiring of Cylinder#3: 65535

Total Counter of Catalyst Damaging Misfiring of Cylinder#4: 65535

Αισθητήρας πίεσης δεξαμενής καυσίμου: -- V

Filtered fuel level value: -- %

Throttle Position Sensor Angle 1: -- °

Throttle Position Sensor Angle 2: -- °

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας σημείο ρύθμισης: -- °

Throttle Position Sensor Angle1-Voltage: -- V

Throttle Position Sensor Angle2-Voltage: -- V

Θέση πεντάλ γκαζιού: -- %

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού-1 Τάση: -- V

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού-2 Τάση: -- V

Έλεγχος ηλεκτρονικής πεταλούδας (ETC) λειτουργία μοτέρ: -- %

Τάση αναφοράς αισθητήρα 1 (TPS): -- V

Τάση αναφοράς αισθητήρα 2: -- V

Τάση αναφοράς αισθητήρα 3: -- V

Τάση αναφοράς αισθητήρα 4: -- V

Διακόπτης Αυτόματου Πιλότου: --

Κατάσταση CVVT: -

Τρέχουσα θέση εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 1: 155.6 °

Τρέχουσα θέση εκκεντροφόρου, εξαγωγή, πλευρά 1: -135.6 °

Επιθυμητή θέση εκκεντροφόρου εισαγωγής, πλευρά 1: 155.6 °

Επιθυμητή θέση εκκεντροφόρου εξαγωγής: -135.6 °

OCV holding pulse width-Inlet CVVT: 100.0 %

OCV holding pulse width-Exhaust CVVT(Option): 100.0 %

Πίεση υπερπλήρωσης υπερσυμπιεστή: 5433.5 hPa

Adaption value for the lower mechanical stop of boost pressure actuator: -0.000 V

Voltage value for boost pressure actuator position control: -0.000 V

PWM of digital boost pressure actuator control: -- %

Wastegate position: -- %

Wastegate position setpoint: -- %

Πίεση καυσίμου: -- hPa

Fuel pressure set point: -- hPa

Signal voltage of fuel pressure sensor: -- V

Deviation of fuel pressure SetPoint: -- hPa

Angle to open FPR(Fuel Pressure Regulator): -- °

Angle to close FPR(Fuel Pressure Regulator): -- °

Injector boot Voltage(after DC converter): -- V

Minimum injection time limitation: -- ms

Cyl.1 Injection Time-2nd Pulse: -- ms

Cyl.2 Injection Time-2nd Pulse: -- ms

Cyl.3 Injection Time-2nd Pulse: -- ms

Cyl.4 Injection Time-2nd Pulse: -- ms

Cyl.1 Injection Time-1st Pulse: -- ms

Cyl.2 Injection Time-1st Pulse: -- ms

Cyl.3 Injection Time-1st Pulse: -- ms

Cyl.4 Injection Time-1st Pulse: -- ms

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Βαλβίδα διακοπής κάνιστρου (μόνο OBD-2)

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Συμπιεστής A/C ρελέ

Immobilizer Lamp(Option)

Βαλβίδα διακοπής κάνιστρου χρονομετρούμενη (μόνο OBD-2)

Ανεμιστήρας ψύξης υψηλές στροφές

Ανεμιστήρας ψύξης (χαμηλή ταχύτητα)

Κύριο ρελέ

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Εκκεντροφόρος εισαγωγής βαλβίδα ελέγχου λαδιού B1

Εκκεντροφόρος εξαγωγής βαλβίδα ελέγχου λαδιού B1

Μοτέρ Ηλεκτρονικής Πεταλούδας ETC

O2 sensor 1, bank 1 heater test

Δοκιμή θέρμανσης αισθητήρα λ 2, πλευρά 1

Ηλεκτρονική βαλβίδα θυρίδας εκτόνωσης (μόνο Turbo)

TCI Bypass Valve(Turbo Only)

Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου (μόνο GDI)

Μπεκ

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών προσαρμογής

Επαναφορά ρύθμισης παραμέτρων αυτόματου εντοπισμού

Επεξεργασία VIN

Εξισορρόπηση ισχύος κυλίνδρων (επιλογή)

CVVT Δοκιμή